Oficiální stránky Obce Lhotky u Náchoda Lhotky u Náchoda
Hlavní menu

Sdružení dobrovolných hasičů Lhotky

Volby pro příznivce sboru

Naše historie

Historie obce Lhotky u Náchoda a Sboru dobrovolných hasičů

Obec Lhotky leží severozápadně od města Náchoda. Nyní v naší obci žije 144 obyvatel v 61 domech. V současné době nemáme v obci obecní úřad a od r. 1960 spadáme pod obec sousední. Snad první písemná zmínka o Lhotkách pochází z Pamětí duchovní osady Studnické. Zde se uvádí, že Jiřík ze Lhotky je již v roce 1415 podepsán na stížnosti proti upálení M.Jana Husa. Každopádně jsou však Lhotky uváděny při kupu Náchodského panství v roce 1497, Janem mladším Špetlem z Prudic a Žlebův, jako zboží skalické. Dále je naše obec uváděna v náchodské purkrechtní knize z roku 1557 jak pod svým názvem tak i pod jménem „Lhota malá“.

Kaplička Nejsvětější Trojice

Jméno Lhotky jak píše J.M.Ludvík lze vykládati dvěma způsoby. Sečkání, strpení termínu, skládání peněz nebo dvůr na jistý čas od platu osvobozených. V roce 1781 byli chalupám v obci přidělena čísla popisná, kterých zde bylo 26.

Za Třicetileté války v 1639 ve středu po Sv.Ondřeji, po výlovu rybníka Zličského, pobili švédové u Lhotek na 120 lidí a pobrali osmdesát koní. Oběti na životech si vyžádala i První světová válka. V naší obci zaplatilo životem celkem 12 mužů.

V roce 1919 byl těmto mužům vedle kamenného kříže pocházejícího z roku 1909 postaven pomník na poslední památku. V roce 1885 byl založen sbor dobrovolných hasičů. První motorovou stříkačku si zakoupil v roce 1927 a ta se s další technikou dochovala dodnes. Členové hasičského sboru začali v roce 1910 hrát divadlo v přírodě u lesa Lískovce. Spolek divadelních ochotníků byl pak založen v roce 1924.

Na našem praporu jsou znázorněny dvě lípy,jedna svobody a druhá tzv. padlých, obě vsazeny 8.května 1922. Uprostřed praporu je umístěna barokní kaple, postavená v roce 1732 nákladem Jakuba Dvořáčka ze Lhotek, na panské půdě nad Lhotkami ku slávě Svaté Trojice.