oficiální web obce

“Prostor Čarodějnic”:
Zde je pro občany obce Lhotky a Řehnice vymezený prostor pro ukládání ekologicky spalitelného odpadu (větve, roští, dřevo). Neukládejte zde odpad, který sem nepatří a dodržujte pořádek. Upozorňujeme, že v období od 01.05. – 30.09. nelze navážet žádný odpad tohoto druhu. V uvedeném období se tento prostor využívá k sečení a sušení trávy na seno.

Tedy: v termínu od 01.10. – 30.04. je POVOLENO ukládat spalitelný odpad na prostor Čarodějnic

Děkujeme za pochopení.